Reglement Cercle d'Amis

Binnen de studie Franse taal en cultuur zijn er aardig wat bijvakkers en minorstudenten te vinden. Al deze studenten hebben op welke manier dan ook interesse in de Franse taal en cultuur. Om hen te kunnen betrekken bij Cercle, hebben we Vrienden van Cercle opgericht. Oorspronkelijk komt de naam ‘Cercle’ van ‘Cercle d’amis’, dus dit initiatief past volledig binnen het straatje van onze vereniging. In dit reglement zullen we verder ingaan op wie er in aanraking komen, waar de ‘vrienden’ recht op hebben en wat de kosten zullen zijn voor het lidmaatschap.

 

Wie komen er in aanmerking?

Zoals eerder benoemd, verwachten we vooral bijvakkers en minorstudenten aan te trekken. We zullen verder specificeren wie hieronder vallen en welke andere partijen ook nog in aanmerking komen:

 • Masterstudenten die het volgende programma volgen:
  • Professioneel vertalen -> verdieping Frans
  • Literair vertalen -> verdieping Frans
  • Interculturele Communicatie (ICC) -> verdieping Frans
  • Literatuur vandaag -> verdieping Frans
  • Meertaligheid en taalverwerving -> verdieping Frans
  • Franse taal en cultuur: educatie en communicatie
  • Leraar voorbereidend hoger onderwijs -> verdieping Frans
 • Minorstudenten Franse taal en cultuur
 • Studenten Taal en cultuurstudies -> hoofdrichting Frans
 • Studenten die één of meer losse cursussen van Franse taal en cultuur volgen

 

Waar hebben de ‘vrienden’ recht op?

De vrienden van Cercle zullen andere rechten hebben dan de leden van Cercle. In dit stuk zullen we nader toelichten wat deze rechten inhouden.

Vrienden van Cercle hebben recht op:

 • toegang tot alle activiteiten
 • de buitenlandreizen: eendaagse reis en meerdaagse reis. Let op: bij de meerdaagse reis krijgen de leden voorrang.
 • aanwezigheid bij de ALV’s, zonder stemrecht
 • toegang tot sociale media: facebook (leden en vrienden van Cercle), instagram, de website: ledenpagina en daarmee het kunnen kopen van studieboeken via onze site
 • de nieuwsbrief van Cercle ‘Les Nouvelles’

Vrienden van Cercle hebben geen recht op:

 • het vervullen van een functie in het bestuur
 • het vervullen van een rol binnen commissies

 

Wat kost het en welke termijnen zijn er?

De kosten om vriend te worden van Cercle bedragen €5,- per blok.
Dit bedrag dient voor de aanvang van ieder blok overgemaakt te worden op de bankrekening van Cercle.

Wil je lid worden van Cercle d'amis? Stuur even een mailtje naar info@svf-cercle.nl