Opleidingscommissie

 

Bachelor: Opleidingscommissie Frans

 

 

De opleidingscommissie is een commissie bestaande uit twee docenten en twee studenten. De opleidingscommissie is er om de studie Frans te evalueren en om verbeteringen voor te stellen.

Tot de taken van de opleidingscommissie behoren onder andere:

  • De cursusevaluaties organiseren en een rapport van de uitslagen maken
  • De OER (Onderwijs- en examenregeling) goedkeuren of aanpassingen voorstellen

Verder is de Opleidingscommissie voor de studenten hét aanspreekpunt voor klachten of verbeteringen van cursussen of de opleiding in het algemeen.
Deze klachten of opmerkingen kun je kwijt bij de studentleden van de opleidingscommissie, je punten zullen dan worden meegenomen in de vergadering.

De opleidingscommissie komt zelf ook met iniatieven en SVF Cercle houdt nauw contact met de OC om het onderwijs te verbeteren.

Als je in contact wilt komen met de OC, mail dan naar OCFrans.gw@uu.nl

De studentleden van de opleidingscommissie zijn:
Jente Ligthart en Merle van Eerden

 


 

Master: Verschillende opleidingscommissies

 

 

Naast de OC Frans bestaan er in de masterfase verschillende opleidingscommissies. Wij brengen de opleidingscommissies van de meest gevolgde masters na een bachelor Franse Taal en Cultuur graag onder jouw aandacht.

De opleidingscommissie Taalwetenschappen vertegenwoordigt drie masterprogramma's van moderne talen, namelijk:

  • Interculturele communicatie
  • Taal, mens en maatschappij (per 1 september 2016: Meertaligheid en taalverwerving)
  • Communicatie en organisatie

Voor contact, mail naar OCTaalwetenschappenMA.gw@uu.nl.

De opleidingscommissie Educatie en Communicatie vertegenwoordigt alle educatieve masterprogramma's van de moderne talen, dus ook de Franse tak. Voor contact, mail naar studenten-oc-lerarenopleiding@uu.nl.

Voor de Engelse masters Comparative Literary Studies, Linguistics en de Nederlandse masters Literatuur vandaag, die bestaat sinds september 2016, en Vertalen zijn (nog) geen contactgegevens bekend. Deze zullen later volgen indien bekend.

De verschillende OpleidingsCommissies streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging waarbij zoveel mogelijk richtingen in zowel de talen als de masterprogramma's vertegenwoordigd zijn. Zo vertegenwoordigde verschillende masterstudenten Frans in de afgelopen jaren de studie Franse taal en cultuur en de verschillende masterprogramma's aangeboden aan de Universiteit Utrecht.

De OC houdt voornamelijk bezig met de invulling en de uitvoering van de masterprogramma's van moderne talen. De OC MT geeft advies, zoals afgelopen jaar over de samenvoeging van de letterkundige masters, maar ook over de OER: de onderwijs- en examenregelingen die ieder jaar en voor ieder programma apart worden vastgelegd. Daarnaast houdt de OC zich ook bezig met het controleren van de uitvoering van alle plannen.

De studentgeleding heeft ook als taak om de cursussen die door de masters worden aangeboden te evalueren. De verslagen die door de studentleden worden gemaakt worden besproken in de OC-vergaderingen en de uitslagen worden teruggekoppeld naar de betreffende docent. Met de resultaten van online evaluaties via OCE wordt dus ook echt iets gedaan!

Een jaar als OC-lid zorgt ervoor dat je van veel ontwikkelingen op de hoogte bent, dat je mee kunt praten over nieuwe plannen en kritische geluiden kunt laten horen. Als student ben je namelijk dé ervaringsdeskundige op het gebied van het masteronderwijs! Ook wordt de OC vaak om advies gevraagd door de faculteitsraad, die over faculteitsbeleid gaan.