Bankgegevens

Cercle zit bij de ING met het bankrekeningnummer NL65 INGB 0004 9095 72 ten name van S.V.F. Cercle te Utrecht. Voor bankbetalingen aan Cercle altijd dit bankrekeningnummer gebruiken, tenzij anders aangegeven.